Header Ad

Most Viewed

Categories

Day: February 10, 2019

ควรใช้วิจารณญาณอย่างไร? ในการเสพสื่อใน Facebook !!

ควรใช้วิจารณญาณอย่างไร? ในการเสพสื่อใน Facebook !!

เมื่อก่อนเคยมีวลีเด็ดคือ “ไม่ว่าจะป่วยเป็นอะไร ถ้าถาม Google = มะเร็ง” เป็นคำพูดที่เหน็บแนมว่าไม่ว่าเราจะป่วย หรือรู้สึกแปลกๆ ตรงไหนในร่างกายเวลาเราไปค้นหาใน Google เพื่ออยากรู้ว่าเป็นอะไร หาไปหามาสุดท้ายก็ไปจบที่ “มะเร็ง” ตลอด เป็นเพราะว่าในโลกอินเตอร์เน็ตเรามีความอิสระเป็นอย่างมากอยากเขียนอะไร อยากเล่าอะไรก็ได้ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จ ถึงแม้จะมีคน หรือองค์กรช่วยตรวจสอบแก้ไขข่าว แต่มันก็ไม่เพียงพอต่อข่าวปลอม ข่าวมั่วต่างๆ
Read More

Forgot Password