Header Ad

Most Viewed

Categories

Day: February 20, 2019

ไม่มีเงิน ใครว่าจะทำธุรกิจไม่ได้!!

ไม่มีเงิน ใครว่าจะทำธุรกิจไม่ได้!!

หลายคนให้ความสำคัญกับเงินในกระเป๋าและก็บอกว่าถ้าฉันมีเงินมากกว่านี้สักประมาณ 300,000, 500,000 หรือเป็นล้าน ฉันจะทำธุรกิจ อย่าคิดว่าการไม่มีเงินเป็นต้นเหตุที่ทำให้ไม่สามารถสร้างเส้นทางของตัวเองได้ แต่ความเป็นจริงแล้วเราทำธุรกิจเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูเรา ไม่ใช่รอให้มีเงินก่อนแล้วค่อยเอาเงินไปเลี้ยงธุรกิจ ถ้าการมีเงินสามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้จริงๆ จะต้องไม่มีลูกคนรวยคนไหนที่ทำธุรกิจแล้วเจ้ง! วิธีคิดของนายตัวเองที่แท้จริงนั้นคือจะต้องมองหาโอกาสตลอดเวลา เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้ เราจะต้องมุ่งไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ ดังนั้นในวันนี้เราจะมาแนะนำสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ยังไม่มีเงินก้อน ให้ได้ใช้วิธีนี้   อันดับแรก คุณต้องหาลูกค้าก่อนแล้วค่อยหาสินค้าเพราะถ้ามัวแต่หาสินค้าว่าจะขายอะไรดีคุณจะมองไม่เห็นภาพว่าลูกค้าที่คุณสามารถเข้าถึงได้ว่าเป็นใครมันก็เลยไม่มีไอเดียในการทำธุรกิจ แต่ถ้าคุณเริ่มต้นจากการมองหาลูกค้าก่อนแล้วหาสินค้าขาย การเป็นนายตัวเองจะเริ่มง่ายขึ้น
Read More

Forgot Password