Header Ad

Most Viewed

Categories

Day: July 1, 2019

ประวัติย่อ พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

ประวัติย่อ พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

ดอยตุง ขึ้นชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ๆ น่าท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายที่ใครมาเยือนแล้วต้องไปให้ถึง มีชื่อเสียงด้านความสวยงามและมีดอกไม้เมืองหนาว สวนแม่ฟ้าหลวงนับว่าเป็นดอกไม้ที่สวยที่สุดในประเทศไทยและยังเป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุงที่เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงรายและเป็นะพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีกุนด้วยก่อนที่ดอยตุงจะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นแต่ก่อนเป็นเขาหัวโล้น พระตำหนักดอยตุง เริ่มสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2530 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาชชนนีมีพระชนมายุ 88 พรรษาได้มีพระราชกระแสว่าหลังพระชนมายุ 90 พรรษาจะไม่เสด็จะไปประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์จึงได้เลือกดอยตุงที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามและเมื่อได้ทรงทอดพระเนตรพื้นที่ก็ได้ทรงพอพระราชหฤทัยและมีพระราชดำริจะสร้างบ้านที่ดอยตุพร้อมกับการปลูกป่าบนดอยสูงจึงเกิดเป็นโครงการพัฒนาดอยตุงขึ้น ทำให้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเขาบนดอยตุงที่ประกอบไปด้วยชาวเขาเผ่า ลาหู่ ไทยใหญ่
Read More

Forgot Password