Header Ad

Most Viewed

Categories

Day: October 7, 2019

ผ้ากันเปื้อน กางเกงขาสั้นอัจฉริยะ

ผ้ากันเปื้อน กางเกงขาสั้นอัจฉริยะ

ในยุคที่โลกได้เปลี่ยนแปลงไปและทุกอย่างที่ดูล้ำสมัยมากขึ้นทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ได้แปรเปลี่ยนไปเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่ไม่ว่าจะเป็นทั้ง หลอดไฟ กระจก นาฬิกา ที่พอมาถึงในยุคนี้ที่ได้มีการ up grade ให้มาเป็น Smart Gadget ซึ่งตอนนี้ที่ได้ใกล้เข้ามาในเรื่องของเครื่องแต่งกายกันแล้วด้วย โดยมาถึง ผ้ากันเปื้อนอัจฉริยะ ที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย แอนนา โอ ซึ่งเป็น นศ.มหาวิทยาลัย
Read More

Forgot Password