Header Ad

Most Viewed

Categories

Day: November 22, 2019

ธุรกิจมาแรงในปี 2020 ทำก่อน รวยก่อน

ธุรกิจมาแรงในปี 2020 ทำก่อน รวยก่อน

  ในยุคนี้เราจะเห็นได้ว่ามีธุรกิจที่เกิดขึ้นมาใหม่มากมายแต่ใช่ว่าการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรซักอย่างที่จะใช้เพียงแค่ความชอบอย่างเดียวก็ไม่อาจจะทำให้เราประสบความสำเร็จได้เพราะมันต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ อีกหลายๆ  ด้านทั้งต้องมีความรู้รอบด้าน ต้นทุนและช่องทางความเสี่ยงแต่สิ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญนั่นก็คือ เทรนด์พฤติกรรมของเหล่าผู้บริโภคที่มันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นจะต้องทราบก็จะเป็นเรื่องของเทรนด์ธุรกิจที่คาดว่าจะมาแรงในปี 2020 ว่าจะมีอะไรบ้าง 1. หุ่นยนต์เข้ามาแทนแรงงาน ในยุคนี้เราเริ่มเห็นกันแล้วว่ามีการนำเอาหุ่นยนต์มาใช้แทนมนุษย์กันบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสริ์ฟ พนักงานต้อนรับ หรือพนักงานฝ่ายผลิตต่างๆ  ซึ่งคาดว่าในปี 2020 ที่จะถึงนี้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนที่อาจจะส่งผลต่อธุรกิจเพราะ จะมีการนำเอาเครื่องจักรเข้ามาจัดการแทนมนุษย์นั่นเอง
Read More

Forgot Password