Header Ad

Most Viewed

Categories

Day: January 26, 2020

รวมอาชีพรายได้ดี เงินเดือนสูงปี 2020

รวมอาชีพรายได้ดี เงินเดือนสูงปี 2020

อย่างที่เราทราบกันดีว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจในประเทศเราที่กล้าพูดได้เลยว่าย่ำแย่มาก ๆ ในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่ส่งผลกระทบกับเราอย่างมากทีเดียวที่ถึงขั้นว่าในยุคนี้ต้องเตรียมวางแผนกันแล้วว่าจะต้องเรียนอะไร จบอะไรถึงจบมาแล้วจะต้องมีอาชีพที่ได้ค่าตอบแทนสูงพอที่จะสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ ไม่ตกงานด้วย วันนี้เราได้รวบรวมเอาอาชีพที่เรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะได้เงินเดือนสูง รายได้ดีในช่วงปี 2020 นี้มาฝากกันค่า ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาชีพนี้เรียกได้ว่าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างมากเท่าไหร่แต่บอกเลยว่ารายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22,000-39,000 บาทเลยทีเดียว ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความมีสกิลทางความคิด ความรู้ ความสามารถรวมไปถึงการวางแผนการตลาด สินค้าโดยจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการขายตรงนั่นเอง  รายได้จะอยู่เริ่มต้นที่ 20,000-32,500
Read More

Forgot Password