Header Ad

Most Viewed

Categories

แบตเตอรีรถยนต์ไฟฟ้า

Tesla ตั้งเป้าเทคโอเวอร์ Maxwell เพื่อ “แบตเตอรี รถยนต์ไฟฟ้า”

 

Tesla บริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ผู้นำทางด้านการผลิต และคิดค้นรถยนต์ที่สามารถขับเคลื่อนไปด้วยไฟฟ้า ได้ออกมายืนยันว่ามีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการของบริษัท Maxwell Technologies ด้วยมูลค่าสูงถึง 218 ล้านเหรียญ เพื่อที่จะเป็นการช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง

Tesla

Tesla หวังพัฒนาทางด้านแบตเตอรีรถยนต์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้ใช้งานได้อย่างยาวนานขึ้น เพื่อเป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคที่ยังมีความลังลในการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มีข้อจำกัดในการใช้งานอยู่มากเลยทีเดียวในปัจจุบัน ซึ่งการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคตของบริษัท Tesla เอง และบริษัทอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกที่ย่ำแย่ลงทุกวัน

 

ซึ่งนโยบายของ Tesla หรือ Elon Musk คือการที่พยายามพัฒนาคิดค้น และผลิตเทคโนโลนยีใหม่ๆ ออกมาโดยมองที่ตัวผู้บริโภคเป็นหลักทั้งทางด้านการใช้งานที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ภาวะโลกร้อน รวมไปถึงราคาในการใช้งานให้อยู่ในระดับที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

รถยนต์ไฟฟ้า

โดยรถยนต์ไฟฟ้าที่ทาง Tesla เป็นผู้ถือสิทธิบัตรไว้ ทาง Musk เอง ยินดีที่จะให้ทุกบริษัทที่ต้องการนำสิทธิบัตรรถยนต์ไฟฟ้าของ Tesla ไปใช้ สามารถนำไปใช้ได้เลย โดยที่จะไม่มีการฟ้องร้องใดๆ ทั้งสิ้น โดย Musk ในเหตุผลว่าการที่สิทธิบัตรเป็นของคนๆ เดียว หรือบริษัทเดียวเป็นการจำกัดการพัฒนาของเทคโนโลยี ทำให้พัฒนาได้ช้าลง ถ้าให้ทาง Tesla ผลิตแต่เพียงผู้เดียว มันคงไม่พอกับความต้องการที่อยากจะให้เปลี่ยนมาใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้

Forgot Password